Spring til indhold

Værelserne

Vi håber på et godt samarbejde, også omkring dit værelse og fællesarealerne, da vi er sikre på, at du selv sætter pris på, at det værelse du får tilbudt, også er pænt og ordentligt ved din ankomst og samtidig også at du sætter pris på, at der er pænt og tilgængeligt på fællesarealerne.

Enkeltværelser

Alle værelserne på St. Dannesbo er enkeltværelser med fælles køkken og bad. Værelserne er at betragte som dit eget og dermed private jf. Grundlovens § 72, hvorfor du også selv skal have en indboforsikring, for at få dækket ejendele og evt. medicin ved indbrud (se evt. under "forsikring").

Vi har 4 "hundeværelser" hvor man kan blive indskrevet med sin hun mod en mindre mer-betaling. Forhør dig ved personalet.

 

Inventar og fælles ansvar

Vigtigt at bemærke; du er erstatningspligtig for lånt inventar m.m. Desuden er du forpligtet til at holde pænt og rent på værelserne og fællesarealerne jf. aftale med det pædagogiske personale, dette både af omsorg men også af hensyn til trivslen.
Vi gør rigtig meget for, at når du bliver indskrevet, bliver du mødt at et pænt og ordentligt værelse. Vi vil i løbet af dit ophold, foretage værelses syn. Dette for at få udbedret eventuelle skader, fejl og mangler, med det samme. Du er naturligvis økonomisk ansvarlig for skader forvoldt på inventar, værelset eller øvrige St. Dannesbo, under dit ophold. Helt på samme måde, som hvis du boede i en lejlighed ude i byen. Ligeledes vil vi ved synet sikre, at rengøringsstandarten holdes. I modsat fald, vil vi bede dig om at få gjort noget ved det.

Værelses syn

bliver holdt 2 til 4 gange månedligt, hvor du naturligvis kan ønske at være til stede, hvilket jo også giver dig mulighed for, at påpege fejl og mangler, som du kunne ønske udbedret. Ved ind- og udflytning foretages et grundigt ind- og udflytningssyn, som skal være med til at sikre dig mod, at hæfte for skader forvoldt af andre.