Spring til indhold

Værelserne

Vi håber på et godt samarbejde, og at du vil være med til at passe godt på det værelse, du får tilbudt samt hjælpe til med at holde vores fællesarealer pæne.

Enkeltværelser

Alle værelserne på St. Dannesbo er enkeltværelser med fælles køkken og bad. Værelset, som du får tilbudt, er at betragte som dit eget og dermed private jf. Grundlovens § 72. Derfor skal du også have din egen indboforsikring for at få dækket stjålne ejendele ved indbrud (Du kan læse mere under afsnittet "forsikring"). 

  

Inventar og fælles ansvar

Du skal være opmærksom på, at du er erstatningspligtig for eventuelle skader, som forvoldes på værelset, lånt inventar som møbler m.m. og på fællesarealerne. Du er forpligtet til at holde pænt og rent på værelserne og fællesarealerne. Når du bliver indskrevet, ønsker vi, at du får tildelt et værelse, som er pænt og ordentligt. I løbet af dit ophold vil vi foretage regelmæssige værelsessyn for at få udbedret eventuelle skader, fejl og mangler med det samme. Ved værelsessynet kigger personalet også på, om der bliver gjort tilstrækkeligt rent på værelset.

 

Værelsessyn

Værelsessynet bliver holdt 2 til 4 gange månedligt. Du har mulighed for at være tilstede under værelsessynet. Det giver dig mulighed for at påpege fejl og mangler. Ved ind- og udflytning foretages et grundigt ind- og udflytningssyn, som skal være med til at sikre, at du ikke bliver stillet økonomisk til ansvar for skader, som andre har forvoldt.