Spring til indhold

Beboerråd

Det er vores ønske og håb at have et velfungerende beboerråd, som kan og vil samarbejde med ledelsen på St. Dannesbo og Dannesbohus.

Det er op til beboerne selv at få valgt nogle til beboerrådet - personalet er dog behjælpelig med at afholde valg. 

Beboerrådet afholder løbende møder til varetagelse af brugernes almene interesser. Det er dog ikke altid, at der er et beboerråd på St. Dannesbo/Dannesbohus. Vi håber derfor, at du som ny eller "gammel" på St. Dannesbo/Dannebohus, har mod på at tage fat på denne udfordring.

Beboerrådet kan kontaktes på tlf. 65 96 30 29.