Spring til indhold

Regler og retningslinjer

Det er nødvendigt at have nogle få regler, for at det både er rart at bo på Dannesbohus, men også for at det er rart at arbejde her.

Beboernes værelser

Vi betragter beboernes værelser som beboernes egen bolig. I huslejen er der inkluderet licens men fx indboforsikring anbefaler vi, at beboerne selv får lavet. Beboerne betaler for en tv-pakke over deres husleje.

Der holdes jævnligt møder hvor beboerne og personalet samles. Her snakker vi om nye tiltag i huset, ændringer i regler, tv-pakker osv. - i det hele taget en generel snak om, hvordan alle har det. 

Vi tilstræber at skabe et miljø, der kan rumme målgruppen men det forudsætter, at;

  • Der tales ordentligt til hinanden 
  • Man må ikke være til gene for andre beboere, hverken på Dannesbohus eller på St. Dannesbo 
  • Vi ikke accepterer, at beboerne er truende eller voldelige. Er der tale om vold eller trusler om vold, tilkaldes politiet.
  • Beboerne ikke viser tegn på ændret/uhensigtsmæssig adfærd (personalet vil naturligvis prøve at løse problemet på anden vis end ved at tilkalde politiet).