Spring til indhold

Dannesbohus

Dannesbohus er et botilbud for socialt udsatte borgere, som i nogle tilfælde har et aktivt alkohol- og/eller stofmisbrug. Botilbuddet henvender sig til borgere der pga. deres, enten aktive eller tidligere misbrug ikke egner sig til de almindelige plejetilbud.

Hvad er Dannesbohus

Dannesbohus åbnede i 2005 og drives af Odense kommune efter lov om social service §108 og er et botilbud til længerevarende ophold.
På Dannesbohus er der plads til 12 beboere. Udover de 12 pladser under §108, er der omsorgsafdelingen som rummer 6 pladser. 4 af pladserne er afrusningspladser og de sidste 2 er aflastningspladser. Omsorgsafdelingen hører under SEL §110.

 

Dannesbohus er en del af Forsorgshjemmet, St. Dannesbo.

 

Kontakt til Dannesbohus

Dannesbohus
Bryllevej 14
5250 Odense SV
tlf. 63 75 92 00