Spring til indhold

Dannesbohus

Dannesbohus er et botilbud for socialt udstødte borgere (i mange tilfælde alkohol- og/eller stofmisbrugere), som har tilknytning til §110 boformer, der har været eller er afskåret fra værdig pleje og omsorg, fordi deres aktive misbrug og deraf ”særlige adfærd” ikke kan rummes i de almindelige plejetilbud.

Hvad er Dannesbohus

Dannesbohus åbnede i 2005. Det drives af Odense Kommune efter lov om social service §108. Dannesbohus er beliggende i tilknytning til St. Dannesbo i udkanten af Odense Kommune. 
Dannesbohus indeholder såvel Det alternative plejehjem, hvor man visiteres til og hvor der er plads til 12 brugere samt omsorgsafdelingen som indeholder 4 afrusningspladser og 2 aflastningspladser under §110 (se beskrivelse via fanerne til venstre på siden).
  

Kontakt til Dannesbohus

Dannesbohus
Bryllevej 14
5250 Odense SV
tlf. 63 75 92 40
Fax 63 75 92 43
dannesbohus@odense.dk