Spring til indhold

Dannesbohus

Dannesbohus er et botilbud for socialt udstødte borgere (i mange tilfælde alkohol- og/eller stofmisbrugere), som har tilknytning til §110 boformer, der har været eller er afskåret fra værdig pleje og omsorg, fordi deres aktive misbrug og deraf ”særlige adfærd” ikke kan rummes i de almindelige plejetilbud.

Hvad er Dannesbohus

Dannesbohus åbnede i 2005. Det drives af Odense Kommune efter lov om social service §108. Dannesbohus er beliggende i tilknytning til St. Dannesbo i udkanten af Odense Kommune. 
Dannesbohus indeholder såvel Det alternative plejehjem, hvor man visiteres til og hvor der er plads til 12 brugere samt omsorgsafdelingen som indeholder 4 afrusningspladser og 2 aflastningspladser under §110 (se beskrivelse via fanerne til venstre på siden).
  

Kontakt til Dannesbohus

Dannesbohus
Bryllevej 14
5250 Odense SV
tlf. 63 75 92 00