Spring til indhold

Målsætning

At støtte beboerne på "Dannesbohus" til en højere grad af livskvalitet, samt forebygge forværring af sundhedstilstanden.
At give disse personer lidt fred og ro og sørge for, de får den nødvendige pleje og omsorg.

Mål 

At beboerne i så vid udstrækning som muligt, selv er med til at bestemme, hvordan deres dagligdag skal forme sig. 
At der ydes pleje og omsorg med henblik på at lindre og afbøde komplikationer. 
At sikre højnelse af den personlige hygiejne 
At sikre en rigelig og ernæringsrigtig kost i dagligdagen 
At støtte den enkelte ud fra individuelle ressourcer og belastninger 
At støtte til fritidsaktiviteter ud fra individuelle behov 
At undgå omsorgssvigt 
Pleje og praktisk hjælp 
At begrænse misbrug 
At beboerne oplever Dannesbohus som et hjem, hvor tryghed er kendetegnende 
At beboerne oplever indhold og kontinuitet i tilværelsen 
At beboerne ikke oplever ”en løftet pegefinger” men rummelige husregler 
At de fysiske rammer i afdelingen løbende tilpasses for at tilgodese såvel beboere som personale
 

Hvem varetager hjælpen?

Dette varetages af de ansatte på Dannesbohus i tværfaglig sparring med det øvrige personale på St. Dannesbo. Det omfatter alt fra: 
personlig pleje 
sygepleje 
medicinering, kostvejledning 
hjælp i forbindelse med tandlæge 
støtte / hjælp til at administrere økonomien
støtte til at turde sige til/fra 
støtte og hjælp til rengøring 
evt. genetablering af sociale netværk 
kontakt til offentlige myndigheder og ikke mindst 
hjælp til at beboerne får nogle succesoplevelser, så de får styrket troen både på sig selv og på personalet som at repræsentere samfundet 

Der kan ydes hjælp til at begrænse misbruget, hvis beboeren ønsker det. Beboeren kan få hjælp til, at blive mindet om, at han/hun skal tage et bad, at det er ved at være tid til at få skiftet tøj, måske få hjælp til rengøring af eget værelse osv. Kontakt evt. Dannesbohus på tlf. 63 72 92 40 og få henvisningsblanketten.