Spring til indhold

Målsætning

At støtte beboerne til en højere grad af livskvalitet, samt forebygge forværring af sundhedstilstanden.
At give beboerne ro og sørge for, de får den nødvendige pleje og omsorg.

Mål 

 • At beboerne så meget som muligt, selv er med til at bestemme, hvordan deres dagligdag skal forme sig.
 • At der ydes pleje og omsorg med henblik på at lindre og afbøde komplikationer. 
 • At sikre en øget personlige hygiejne 
 • At sikre en ernæringsrigtig kost i dagligdagen 
 • At støtte den enkelte ud fra individuelle ressourcer og belastninger 
 • At støtte til fritidsaktiviteter ud fra individuelle behov 
 • Pleje og praktisk hjælp 
 • At begrænse misbrug 
 • At beboerne oplever Dannesbohus som et hjem, hvor tryghed er kendetegnet 
 • At beboerne oplever indhold og kontinuitet i tilværelsen 
 • At beboerne oplever rummelige husregler
   

Hvem varetager hjælpen?

Hjælpen varetages af de ansatte på Dannesbohus i tværfaglig sparring med det øvrige personale på St. Dannesbo. Det omfatter alt fra: 

 • Personlig pleje 
 • Sygepleje 
 • Medicinering, kostvejledning 
 • Hjælp i forbindelse med tandlæge 
 • Støtte / hjælp til at administrere økonomien
 • Støtte til at turde sige til/fra 
 • Støtte og hjælp til rengøring 
 • Evt. genetablering af sociale netværk 
 • Kontakt til offentlige myndigheder og ikke mindst 
 • Hjælp til at beboerne får nogle succesoplevelser, så de får styrket troen både på sig selv og på personalet som at repræsentere samfundet 

Der kan ydes hjælp til at begrænse misbruget, hvis beboeren ønsker det. Beboeren kan få hjælp til, at blive mindet om, at han/hun skal tage et bad, at det er ved at være tid til at få skiftet tøj, måske få hjælp til rengøring af eget værelse osv.