Spring til indhold

12 plejehjemspladser

Hvorfor alternativt plejehjem og ikke almindeligt plejehjem?
Denne gruppe ”ældre” borgere kan ikke ”bare” bo på et almindeligt plejehjem eller egen bolig med støtte fra hjemmeplejen. .

Hvorfor kan de ikke bo i egen bolig med støtte? 

Det skyldes at målgruppen typisk har et misbrug og en adfærd der afviger markant fra den gængse normalitetsopfattelse, hvilket gør det problematisk at takle for andre. Dernæst trives disse ”ældre” ikke på de almindelige plejehjem og de almindelige plejehjemsbeboere er ofte ængstelige/utrygge over for disse beboere. 
 
De fleste af denne gruppe ”ældre” har boet enten på St. Dannesbo eller andre lignende forsorgshjem i en lang årrække. De betragter dermed St. Dannesbo som deres hjem og faste base, og har nu samtidig et kronisk pleje- og omsorgsbehov. Deres ophold er som udgangspunkt permanent, når de flytter ind på en alternativ plejehjemsplads som Dannesbohus.
 

Servicelovens § 108

Kommunen sørger for, at der er det nødvendige antal pladser i boformer, der er egnet til længerevarende ophold til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, har behov for omfattende hjælp i almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.