Spring til indhold

12 pladser under SEL §108

Hvorfor botilbuddet, Dannesbohus og ikke almindeligt plejetilbud?

Hvorfor ikke bo i egen bolig med støtte? 

Det skyldes at målgruppen ofte har et misbrug og en adfærd der er afvigende fra normalitetsopfattelse, hvilket gør det svært for borgerne at profiterer af et almindeligt plejetilbud eller støtte i egen bolig. 
 
De fleste borgere i målgruppen, har tidligere boet enten på St. Dannesbo eller andre forsorgshjem i en lang årrække. De kan derned betragte et forsorgshjem som deres hjem og faste base, og har nu samtidig et kronisk pleje- og omsorgsbehov. Deres ophold er som udgangspunkt permanent, når de flytter ind på et botilbud som Dannesbohus.
 

Servicelovens § 108

Odense Kommune skal sørger for, at der er det antal nødvendige pladser i botilbuddet, som er egnet til længerevarende ophold til borgere, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, har behov for omfattende hjælp i almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.