Spring til indhold

Vision og værdigrundlag

Værdigrundlaget er gennembearbejdet i arbejdsmiljøgruppen og med medarbejderne på St. Dannesbo og Dannesbohus.

Vision for Arbejdsmiljøpolitikken

Odense Kommunes vision: 

"Gennem mangfoldighed får vi et større udsyn og bredde i måden, vi ser vores opgaver på"

Afledt heraf, har vi på St. Dannesbo og Dannesbohus en "Vision om et forsorgshjem som er tidssvarende ift. de fysiske rammer. Vi vil være kendt såvel regionalt som nationalt for vores resultater med at håndtere hjemløshed og vores arbejde med socialt udsatte på baggrund af et højt fagligt niveau og et menneskesyn, der sætter anerkendelsen af det enkelte menneske i højsædet"

 

Fokusområderne

Fokusområderne vil være "Indflydelse, Prioritering og Social kapital". Hovedudvalget ønsker med dette at skabe et effektivt arbejdsmiljøarbejde med det formål at reducere sygefraværet, reducere antallet af ulykker samt at styrke trivslen på arbejdspladserne til gavn for løsningen af kerneopgaven.

Vi mener, at vi skaber effektivitet og kvalitet i løsningen af kerneopgaven gennem høj social kapital (tillid, samarbejde og retfærdighed) i nogle sikre og sunde rammer. 

 

Værdier

Vi mener, at værdier er det fundament der binder kulturen sammen på St. Dannesbo og Dannesbohus. Værdier er ofte usagte og underforstået og værdierne viser sig i holdninger og handlinger. De værdier vi har, hænger sammen med vores grundlæggende menneskesyn.