Spring til indhold

Om os

Velkommen til St. Dannesbo og Dannesbohus.

St. Dannesbo er et botilbud, der ejes og drives af Odense Kommune efter Servicelovens § 110.
Dannesbohus er ligeledes et botilbud, som drives af Odense Kommune efter Servicelovens § 108. På denne og de følgende sider, kan du finde informationer om St. Dannesbo og Dannesbohus.

Hvad kan vi tilbyde borgeren?

På  forsorgshjemmet St. Dannesbo har vi plads til 51 borgere. Det er et tilbud til borgere, som er fyldt 18 år, og som ikke har egen bolig eller kan opholde sig i egen bolig og dig som på grund af særlige sociale vanskeligheder har behov for et botilbud eller aktiverende støtte/omsorg. Efter borgerens ophold på St. Dannesbo, kan borgeren, når borgeren kommer ud i egen bolig, få tilbudt et CTI-forløb, så borgeren får den nødvendige hjælp og støtte i forbindelse med overgangen til at skulle bo i egen bolig. Her vil vores pædagogiske CTI-medarbejdere hjælpe borgeren med alle de praktiske ting, som det er nødvendigt at have styr på i hverdagen. CTI-forløbet tilpasses efter borgerens individuelle behov og ønsker. 

 

Personalet på St. Dannesbo og Dannesbohus

St. Dannesbo og Dannesbohus er normeret til 51 fuldtidsstillinger. Der er ansat forskellige faggrupper herunder: Pædagoger, PAU-stillinger, tilsynsførende assistenter, en socialrådgiver, en HK-specialist, en AC'er en landmand, værkstedsassistenter, køkkenassistenter, ernæringsassistenter, social- og sundhedshjælpere og sygeplejersker. Afdelingerne er døgnbemandet. Af sikkerhedsmæssige årsager opholder personalet sig sammen om natten. 

 

Kontaktperson

Når en borger flytter ind, bliver borgeren tilknyttet en kontaktperson, der vil vejlede og hjælpe borgeren ud fra borgerens aktuelle situation, individuelle ønsker og behov. Der vil være et tæt tværfagligt samarbejde omkring borgeren. Det kan være borgerens sagsbehandler, alkoholambulatoriet, behandlingscentret eller andre relevante instanser. Personalet på St. Dannesbo og Dannesbohus er underlagt tavshedspligt.