Spring til indhold

Om os

Velkommen til.

St. Dannesbo er et botilbud, der ejes og drives af Odense Kommune efter lov om social service § 110 samt Socialministeriets Vejledning af 10. marts 1998.
På denne og de følgende sider, kan du finde informationer om St. Dannesbo & Dannesbohus. Du klikker på én af "fanerne" øverst på siden for at finde mere information om det ønskede.

På St. Dannesbo har vi plads til 69* personer af begge køn, og stedet er til dig, som;
er fyldt 18 år og 
ikke har eller kan opholde sig i egen bolig, og 
på grund af særlige sociale vanskeligheder har behov for botilbud eller aktiverende støtte/omsorg og 
ikke kan få hjælp i forhold til anden lovgivning. 

*fordelt med 51 personer på forsorgshjemmet, 12 + 6 personer på Dannesbohus, Det alternative plejehjem. 

Derudover har vi et "CTI"-forløb på de Odense borgere, som har brug for en hjælpende hånd efter udflytning, kort eller lang tid.
St. Dannesbo ligger i udkanten af Odense, på grænsen til Brylle, ca. 15 km. fra Odense Centrum. 
Vi er beliggende på ca. 40 hektar jord, så der er rig mulighed for at nyde naturen. Du betaler selv for alle former for transport til/fra St. Dannesbo.
Vores adresse er: St. Dannesbo Bryllevej 20 5250 Odense SV 

Du kan komme til St. Dannesbo med bus nr. 151 eller bus nr. 152 . Se evt. Fynbus 
 

Personalet på St. Dannesbo og Dannesbohus

St. Dannesbo er med etablering af Dannesbohus, Det alternative plejehjem, normeret til 51 fuldtids stillinger. 
Såvel pædagogerne, de tilsynsførende assistenter og det sundhedsfaglige personale indgår i en turnus, så der er personale på både St. Dannesbo og Dannesbohus døgnet rundt. Af sikkerhedsmæssige årsager opholder personalet sig dog typisk sammen om natten. 

På St. Dannesbo er der ansat 16 forskellige faggrupper, hhv. pædagoger, PAU, tilsynsførende assistenter, en socialrådgiver, sygeplejersker, social - og sundhedsassistenter, husassistenter, køkkenassistenter, landmand, værkstedsledere- og assistenter samt en HK-specialist. 
 

Kontaktperson

Når man som beboer flytter ind, bliver man tilknyttet en kontaktper¬son, der vil vejlede og hjælpe i den udstrækning det er muligt og aftalt ved indflytning - evt. i samråd med sagsbehandler, alkoholambulatorie eller an¬dre relevante personer og institutioner. 
!! Personalet har tavshedspligt !!

Arbejdsmiljøet - den Sociale kapital for beboere og personale.

På St. Dannesbo har vi meget fokus på såvel det fysiske som det psykiske arbejdsmiljø. Vi sætter en ære i at have et godt arbejdsmiljø til gavn for såvel personalet som beboerne.

Af fysiske aktiviteter kan nævnes, at der er mulighed for at oprette hold med "gang i Danmark" hver 14. dag, eller deltage i spinninghold hver uge - hvis der er nok tilmeldte. Desuden har vi via Trygfonden fået udendørs faciliteter til at dyrke motion. Disse redskaber står foran beboerhusene A, B, C & D. 
Derudover spilles der kort, bordtennis, fodbold oma. alt efter hvad beboerne ønsker og er med til at arrangere. 
Vi har været Arbejdsmiljøcertificeret i 7 år hvilket vi dog ikke længere er jf. ny strategi fra Odense Kommune – vi har dog stadigvæk lige så stor fokus på og arbejderlige så struktureret med Arbejdsmiljøet, som tidligere.
Du finder en hjertestarter på plejehjemmet "Dannesbohus".