Spring til indhold

Historien

St. Dannesbo har en lang historie bag sig. Her får du et lille udpluk af historien.

Et udpluk af en lang historie 

St. Dannesbo var oprindeligt en herregård med ca. 100 tønder land beliggende i udkanten af Bellinge. Den 1. november 1949 blev bygningerne indviet som arbejdsanstalt til 37 mænd. I forbindelse med en ny sociallovgivning i 1961, ændredes navnet til Forsorgshjem og opholdet blev gjort frivilligt. Da Bistandsloven blev erstattet af Servicelovens § 94 i juli 1998, blev St. Dannesbo samtidigt et botilbud. 

I forbindelse med strukturreformen, der trådte i kraft 1. januar 2007, overgik St. Dannesbo fra at være drevet af regionen til at blive drevet af Odense Kommune efter Servicelovens § 110".

Dannesbohus, som ligger i umiddelbar tilknytning til St. Dannesbo drives efter Servicelovens § 108. Omsorgspladserne  på Dannesbohus er dog også § 110, og disse pladser hører derfor ind under St. Dannesbo.