Spring til indhold

Historien

St. Dannesbo har en lang historie bag sag. Her får du dog kun et lille udpluk.

Kontaktinformation

Kontaktinformation

66 13 13 72

Borgerservice, Borgernes Hus

Østre Stationsvej 15
5000 Odense C

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Åbningstider for personlig henvendelse

Man - onsdag 9.30-15.00
Torsdag 9.30-17.00
Fredag 9.30-13.00

En udpluk af en lang historie 

St. Dannesbo er oprindelig en herregård med ca. 100 tdr. land, beliggende i udkanten af Bellinge. Den 1. november 1949 blev bygningerne indviet som arbejdsanstalt til 37 mænd. 
I forbindelse med en ny sociallovgivning i 1961, ændredes navnet til Forsorgshjem og opholdet blev gjort frivilligt. Da Bistandsloven blev erstattet af Servicelovens §94, juli 1998, blev St. Dannesbo samtidig et botilbud. 

Vi kunne derfor fejre 70-års jubilæum i 2019.

I forbindelse med strukturreformen der trådte i kraft 1. januar 2007 overgik St. Dannesbo fra at være drevet af Regionen til at blive drevet af Odense Kommune efter "lov om social service § 110".

Dannesbohus, Det alternative plejehjem, som ligger i umiddelbar tilknytning til St. Dannesbo drives efter SEL § 108 (se også fanen "Dannesbohus"). Afrusningspladserne på Dannesbohus er dog også §110 og hører derfor ind under St. Dannesbo.