Spring til indhold

Visitation

Visitationen til plejehjemspladserne på Det alternative plejehjem, Dannesbohus, foregår via et visitationsudvalg der holder visitationsmøde, når der er en ledig plads. .

Visitation til Dannesbohus

Visitationen foretages således, at der vurderes på, om ansøgeren tilhører målgruppen for Dannesbohus.

 

Målgruppe 

Målgruppen for Dannesbohus er personer med særlige sociale problemer, som ikke kan opholde sig i egen bolig, samt profitere af almindelige plejehjem eller andre bo – støtteforanstaltninger. Der er tale om personer, som følge af et langvarigt misbrug og eventuelt et hårdt liv på gaden, har pådraget sig et svært fysisk helbred, herunder fysiske sygdomme og/eller psykiske funktionsskader. Personerne har derfor et varigt pleje- og omsorgsbehov. 

Dog vil personer med stort plejebehov, hvor plejebehovet er det primære, ikke kunne visiteres til Dannesbohus. 

Vi taler derfor ofte om personer, der har en socialt afvigende adfærd som følge af sit misbrug og sin levevis – mange har psykiske problemer, nogle har eventuelt en psykiatrisk diagnose. Personerne kan have et misbrug, men skal være indstillet på at modtage støtte til at minimere misbruget. Personerne skal kunne profitere af det særlige alternative plejemiljø.

Pladserne på det alternative plejehjem skal ses som et led i den vifte af bo-tilbud, der eksisterer for hjemløsegruppen. 

Formålet er at sikre, at;

beboerne får en højere grad af livskvalitet 
beboerne får en velkvalificeret pleje og omsorg 
kontinuitet og helhed i plejen hos den enkelte beboer 
den enkelte beboer tryghed og overskuelighed i hverdagen 
bedst mulig anvendelse af personaleressourcerne 
mulighed for fordybning omkring den enkelte beboer, såvel sundhedsfagligt som pædagogisk 
beboerne får et permanent bo-tilbud