Spring til indhold

Lægehjælp & medicin

På St. Dannesbo er der ingen læge. Du skal derfor gøre brug af din egen praktiserende læge, lægevagten eller et sygehus, hvis du har et sundhedsmæssigt problem.

Lægehjælp eller sundhedsfaglig hjælp

Der er ansat sundhedsfagligt personale på St. Dannesbo. Det sundhedsfaglige personale kan kontaktes i dagtimerne på de fleste hverdage. Du er altid velkommen til at henvende dig, hvis du har spørgsmål, eller du har brug for hjælp. Bor du på Dannesbohus’ Alternative Plejehjem, er der mulighed for ekstra støtte og hjælp ved henvendelse til det sundhedsfaglige personale. På omsorgsafdelingen er der i forbindelse med afrusningen tilknyttet en læge fra behandlingscentret i Odense. 

 

Retningslinjer for medicin

Du skal selv bestille, hente og betale alle former for medicin. Antabus udleveres dog gratis under dit ophold. I særlige tilfælde kan personalet hjælpe dig med at bestille medicinen ved lægen. Som udgangspunkt er man selv ansvarlig for den medicin, man medbringer under et ophold på St. Dannesbo, idet indskrivning på boafdelingen forudsætter, at man er selvhjulpen. Der kan dog, efter særlig aftale, ydes hjælp til opbevaring, dosering og udlevering af vigtig medicin. Metadon og lignende præparater udleveres altid af personale.

 

Medicintider 

Der er faste medicintider, da sundhedspersonalet er optaget af andre opgaver uden for disse tider. Medicin udleveres udelukkende på Dannesbohus - det Alternative Plejehjem. Du kan se opslag vedr. medicin og medicintiderne på såvel boafdelingen, på kontorerne og på Dannesbohus. 

Bemærk at FAB-medicin udleveres i dagtimerne og kun inden for medicintiderne. Der udleveres ikke medicin uden for medicintiderne, undtaget kan være PN-medicin og antabus. 
For at undgå tyveri eller misbrug af attraktiv medicin, kan vi i særlige tilfælde tilbyde at opbevare din medicin på kontoret, hvor personalet udleverer det til dig efter lægens ordination. Tal med sygeplejerskerne på Dannesbohus om dette.