Spring til indhold

Lægehjælp & Medicin

På St. Dannesbo findes ingen læge. Du skal derfor gøre brug af din almindelige praktiserende læge, lægevagten eller et sygehus, såfremt du har et sundhedsmæssigt problem.

Lægehjælp eller sundhedsfaglig hjælp

Du skal selv bestille, hente og betale alle former for medicin. I særlige tilfælde kan du få hjælp til, at bestille det ved lægen, af et personale. 
 
Hvis du bor på Dannesbohus’ Alternative Plejehjem, er der dog mulighed for ekstra støtte og hjælp, ved henvendelse til det sundhedsfaglige personale.
 
Det sundhedsfaglige personale har nogle hverdage, hvor du kan komme og tale med dem om sundhedsfaglige ting - se opslag på info-tavlen, ved kantinen om hvor og hvornår. Når "Sundhedsrummet" er åbent, vil der også stå et stort skilt ude foran døren... kom endelig ind og få et godt råd, en snak el.lign. 

 

Retningslinjer for medicin

Som udgangspunkt er man selv ansvarlig for den medicin man medbringer under et ophold på St.Dannesbo, idet indskrivning på boafdelingen forudsætter, at man er selvhjulpen. Der kan dog efter særlig aftale ydes hjælp til opbevaring, dosering og udlevering af vigtig medicin. 

Metadon og lignende præparater udleveres altid af personale.
Der er faste medicintider, da sundhedspersonalet er optaget af andre opgaver, uden for disse tider. Medicin udleveres udelukkende på Dannesbohus, det Alternative Plejehjem. Du kan se opslag vedr. medicin og medicintiderne på såvel boafdelingen, på kontorerne og på Dannesbohus. 
Bemærk dog: FAB medicin udleveres i dagtiden og kun i medicintiderne. Der udleveres ikke medicin udenfor medicintiderne, undtaget kan være PN medicin og antabus. 
For at undgå tyveri eller misbrug af attraktiv medicin, kan vi i særlige tilfælde tilbyde at opbevare din medicin på kontoret, hvor personalet udleverer det til dig efter lægens ordination - tal evt. med sygeplejerskerne på Dannesbohus om dette. 

Du skal selv betale for din medicin! Antabus udleveres dog gratis under dit ophold her.