Spring til indhold

6 syge- & afrusningspladser

Disse pladser hører ind under §110. Visitationskompetencen er derfor ligeledes ved afdelingslederen på St. Dannesbo.

Hvad bruges de 6 syge- & afrusningspladser til?

Udover behovet for alternative plejehjemspladser, opleves et stigende behov for pladser med socialmedicinske tilbud i form af behandling, afrusning, pleje og omsorg af misbrugere/hjemløse/udstødte. I forsøget på at afhjælpe ulighed i sundhed og sygepleje, som denne gruppe borgere oplever, når de blive behandlings- og plejekrævende, er der i et vist omfang mulighed for at komme på et tidsbegrænset ophold på omsorgsafdelingen. 

Man kan forestille sig, at man mere specifikt ønsker hjælp til: 
afrusning efter et forløb med massivt og ukontrolleret misbrug 
pleje og behandling af somatiske og psykiatriske sygdomsforløb, der kan klares med sygeplejefaglig bistand alene, fx sårbehandling, indkøring af nyordineret medicin, socialt betingede skavanker (dårlig ernæringstilstand), miljøterapeutisk indsats for psykisk lidende i en for dem dårlig periode. 
efterbehandling efter indlæggelsesforløb på sygehus 
afklaring af videre behandlingsforløb efter indlæggelse på sygeafdelinger (aflastningspladserne). Man kunne her forstille sig muligheden for indskrivelse på St. Dannesbo med tilknytning til det sundhedsfaglige personale på Dannesbohus. 
Aflastningspladserne indebærer behandling, pleje og omsorg og kan bruges som ”efterløber” til et ophold på afrusnings-/omsorgspladserne. 
Syge-/afrusningspladserne indebærer afrusning, behandling samt pleje og omsorg. 
Afrusning kan tilbydes personer, der er hjemløse eller kendt inden for denne målgruppe. Den medicinske behandling ordineres af læger fra Bellinge lægehus, der kommer fast 1 gang om ugen, samt efter individuelle behov.