Spring til indhold

Til beboere

På de følgende sider finder du de mest relevante oplysninger for dig som beboer.

Priser på St. Dannesbo og Dannesbohus

Den kommune hvor du senest har haft fast bopæl, fastsætter og opkræver din logi-takst/betaling. Du kan derfor opleve, at du skal betale mere eller mindre end de fastsatte priser, som du kan se nedenfor. Du får automatisk en regning fra din kommune.  

Pr. 1. januar 2024 er der ny takst for logi. Taksten for logi er fastsat af staten.

 

Takster for 2024

 

Logi pr. døgn 100,77 kr. 

 

Vask pr. gang 20 kr.

 

Maden er pr. 20.02.23 blevet gratis for beboerne indskrevet på Forsorgshjemmet St. Dannesbo.

 

Har du tilføjelser eller rettelser til hjemmesiden, eller forslag til indholdet på hjemmesiden, er du meget velkommen til at kontakte Carina Sidsel Riber Petersen på mail carsp@odense.dk.