Spring til indhold

Til beboere

På de følgende sider finder du de mest relevante oplysninger, for dig som beboer. .

Priser på St. Dannesbo og Dannesbohus

Den kommune hvor du sidst har haft fast bopæl, fastsætter og opkræve din logi-takst/betaling. Du kan derfor opleve, at du skal betale mere eller mindre end de "normale" priser, som du kan se nedenfor. Du får en regning fra din kommune.  

Pr. 1. januar 2019 er der nye takster for kost og logi. Taksterne for mad er fastsat af Odense Kommune mens taksten for logi er fastsat af staten.

Maden, madkort osv. skal St. Dannesbo stadig opkræve via din kontanthjælp/pension så der vil du ikke mærke nogen ændring. Er du derimod på SU, løn eller anden indkomst hvor vi ikke kan lave et træk i din ydelse, skal du selv betale til os.

Rejser du uden at betale, opkræver vi beløbet ved dig.

Takster for 2019

Logi pr. døgn 89,- kr.

Kost pr. døgn 92,- kr.

I alt pr. døgn 181,- kr.

Priserne for de enkelte måltider fordeles således:

Morgenmad 18,- kr.

Middag/aftens- mad el. brunch 37,- kr.

Mener du, der er andre/flere ting vi bør have med på vores hjemmeside, er du naturligvis meget velkommen til at kontakte Christel Kjærås enten ved at komme på kontoret, via dannesbo@odense.dk eller på tlf. 63 75 92 12