Spring til indhold

Tilsyn

Vi har en række tilsyn som sikrer at vi lever op til såvel lovgivning men også de fysiske og psykiske rammer, for såvel beboere som personale. .

Tilsyn 

For at sikre, at vi lever op til vores kerneydelse og dermed yder den bedst mulige hjælp, indenfor de givne rammer, til de borgere der i målgruppen, føres der en lang række tilsyn.

St. Dannesbo er ingen undtagelse og vi har flg. tilsyn/kontrol(besøg):

  • Interne Arbejdsmiljørundgange, 2 x årligt (+ 4 handleplansmøder)
  • Intern Audit
  • Ledelsestilsyn
  • Revision 
  • Anmeldt og uanmeldt pædagogisk tilsyn 
  • Anmeldt og uanmeldt brandtilsyn 
  • Anmeldt og uanmeldt levnedsmiddelkontrolbesøg
  • Anmeldt og uanmeldt socialtilsyn   

Ønsker du yderligere oplysninger omkring tilsyn på St. Dannesbo, er du velkommen til at kontakte os på dannesbo@odense.dk eller ringe på tlf. 63 75 92 00.