Spring til indhold

Klagevejledning

Er du utilfredshed med den afgørelse, der er truffet i din sag.

Du kan klage over…

”optagelse eller bortvisning” med henvisning til anden passende §110 boform eller 
”bistandsudøvelsen” i forbindelse med forholdene på §110 boformen. 

Uanset hvilken type klage du har, skal du kontakte én af nedenstående. Du kan klage over en udskrivning eller over ikke at blive indskrevet. Der skal foreligge en begrundelse til, hvis du bliver udskrevet - og denne kan du bede om at få på skrift. Du kan klage over, hvis du mener, at begrundelsen er urimelig/forkert el.lign. Selvom du klager over at blive udskrevet eller ikke kan indskrives, står afgørelsen ved magt.

Du kan klage til Ankestyrelsen. Behandlingstiden vil typisk tage ca. 4 mdr. Ønsker du hjælp til at klage, kan du evt. kontakte SAND på tlf. 89 93 70 60.