Spring til indhold

Lovgivningen

Et forsorgshjem som St. Dannesbo drives primært efter Servicelovens § 110, men herunder kan du også se andre lovgivninger som er væsentlige for brugerbruppen.

St. Dannesbo er en boform efter servicelovens § 110 som lyder

§ 110. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.
Stk. 2. Optagelse i boformer efter stk. 1 kan ske ved egen henvendelse eller ved henvisning fra offentlige myndigheder.
Stk. 3. Lederen træffer afgørelse om optagelse. 

 

Love, konventioner og regler af særlig betydning for brugergruppen.

§ 110 : Boform under serviceloven.
§ 85 : Støtte i eget hjem.
LAB : Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (den lov man bliver aktiveret efter)
SEL : Servicelov (Lov om social service) 
AKL : Lov om en aktiv socialpolitik (den lov som man får kontanthjælp mv efter)
Aktivlov: Lov om aktiv socialpolitik
Retssikkerhedslov: Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
Beskæftigelsesindsatslov: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats