Spring til indhold

COVID-19

Som besøgende på St. Dannesbo er det påkrævet, at du kan fremvise et gyldigt coronapas. Det vil sige, at du enten er vaccineret, kan fremvise en negativ test, eller at du tidligere har været smittet (gyldighedsperiode 6 måneder). Det gælder dog ikke samarbejdspartnere og håndværkere, som skal udføre en opgave på stedet.

Vi følger myndighedernes anbefalinger og retningslinjer, efterhånden som der kommer nye udmeldinger.